Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi mốt, HĐND tỉnh

Ngày 11/6, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai mươi mốt, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Giọng nam

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành liên quan; các ban HĐND tỉnh.

Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi mốt, HĐND tỉnh khóa XV.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình, dự thảo các nghị quyết về: Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (đợt 3); bổ sung danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện đầu tư dự án năm 2024 trên địa bàn tỉnh; bổ sung danh mục dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; điều chỉnh, bổ sung diện tích và thời gian thực hiện thu hồi đất các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua; điều chỉnh, bổ sung diện tích thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua; chấp thuận tổ chức sắp xếp lại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Sơn La theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, rà soát, bổ sung hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai mươi mốt, HĐND tỉnh khóa XV. Đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HÐND tỉnh về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (đợt 3), Ban Kinh tế - Ngân sách và các ban của HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung danh mục dự án theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, trình Ban Kinh tế - Ngân sách và các ban của HĐND tỉnh thẩm tra, bổ sung trước khi trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai mươi mốt, HĐND tỉnh khóa XV. 

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới