Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội

Ngày 11/6, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai mươi mốt, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Giọng nam

Dự Hội nghị có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành liên quan; các ban HĐND tỉnh.

Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi mốt, HĐND tỉnh khóa XV.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục, mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19, tỉnh Sơn La.
Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung làm rõ căn cứ của tờ trình và dự thảo nghị quyết đảm bảo phù hợp với Luật ngân sách Nhà nước 2015; báo cáo cụ thể kết quả rà soát thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của các huyện, thành phố...

Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, rà soát, bổ sung hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai mươi mốt, HĐND tỉnh khóa XV. 

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới