Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày 28/11, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư; đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực thành ủy Sơn La; đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tặng bằng khen và các tác giả có tác phẩm viết về đề tài “Dân vận khéo” vào vòng chung khảo năm 2023.

10 năm qua, các cấp, các ngành, địa phương đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức hơn 6.500 cuộc đối thoại với nhân dân. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên; sự phối hợp trong tổ chức, triển khai ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. 

Các đại biểu dự hội nghị.

Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực. Đến 30/10/2023, toàn tỉnh có 1.683 mô hình “Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Trong đó, đã xác nhận 1.216 điển hình “Dân vận khéo” các cấp. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh huy động xã hội hóa, hỗ trợ xóa nhà tạm cho 3.779 hộ nghèo.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Phù Yên.

Hưởng ứng Giải báo chí về đề tài “Dân vận khéo” tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2025, có 28 tác phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn của thể lệ giải. Ban tổ chức chọn 13 tác phẩm vào vòng chung khảo năm 2023.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện có chiều sâu, hiệu quả các văn bản của Đảng về công tác dân vận; kịp thời thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, làm tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng yêu cầu các cấp ủy Đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác dân vận; tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về dân vận và công tác dân vận. Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ, chủ trì phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục triển khai các mô hình điểm "Chính quyền thân thiện", khảo sát, đánh giá, đề xuất việc mở diện mô hình. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo rõ, sát với thực tế và dễ thực hiện; tham mưu đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Giải báo chí viết về đề tài "Dân vận khéo”, gắn với các phong trào, các cuộc vận động...

Đồng chí Lò Minh Hùng trao Bằng khen cho các tổ chức đảng và đảng viên.
Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Tráng Thị Xuân, trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen 17 tổ chức đảng và 16 đảng viên có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 27 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ kết thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU và 20 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả 

Nhân dịp này, Ban Tổ chức giải báo chí về đề tài "Dân vận khéo" tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023 - 2025 trao chứng nhận 13 tác phẩm được vào vòng chung khảo năm 2023 cho các tác giả, nhóm tác giả.

Minh Thu - Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới