Quỳnh Nhai tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ngày 25/9, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo 396 về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV.

Họp Ban Chỉ đạo 396 về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. 

Từ đầu năm đến nay, huyện Quỳnh Nhai đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan về tháo gỡ các khó khăn vướng mắc các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc các lĩnh vực trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn; cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững; quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản; bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân được cải thiện.

Kết quả đánh giá có 8 xã đạt từ 7-11 tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025; 3 xã đạt từ 11-12 tiêu chí xã NTM nâng cao; về xây dựng huyện NTM, Quỳnh Nhai đạt 3/9 tiêu chí. 

Lãnh đạo Huyện ủy Quỳnh Nhai phát biểu tại cuộc họp

Trong 3 tháng cuối năm, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục tập trung thực hiện và hoàn thành các mục tiêu xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao, bản NTM kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; đề xuất triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM trên địa bàn huyện; xây dựng 4 sản phẩm OCOP...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần, trách nhiệm, triển khai nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và theo phương châm “5 rõ”. Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu huyện Quỳnh Nhai; tiếp tục nghiên cứu triển khai Cụm công nghiệp Chiềng Bằng; cân đối, bố trí ngân sách tỉnh ngoài nguồn kinh phí từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư công để hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai hoàn thành tiêu chí xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn NTM vào năm 2025.

Giao Huyện ủy Quỳnh Nhai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM năm 2023; phấn đấu xã Chiềng Bằng, Chiềng Khoang, Mường Giàng đạt chuẩn NTM nâng cao; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2024. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, trọng tâm; quan tâm phát triển sản xuất, tạo việc làm, tạo sinh kế ổn định bền vững cho người dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM của huyện.

Thanh Đào
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới