Phiên họp thứ 35, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV

Ngày 4/12, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 35, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV.

Dự phiên họp có đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Hồng Minh, Đặng Ngọc Hậu; lãnh đạo sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Phiên họp thứ 35, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo tiến độ thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV. Theo đó, các Ban HĐND tỉnh đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm tra 45 tờ trình, dự thảo nghị quyết; trong đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra 13 nội dung, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 25 nội dung; Ban Dân tộc thẩm tra 4 nội dung và Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra 3 nội dung.

Lãnh đạo Ban Pháp chế phát biểu tại hội nghị.

Phiên họp cũng đã xem xét các nội dung do các ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình về đề xuất giải quyết nội dung tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 74 ngày 3/4/2014 của HĐND tỉnh quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận, cấp ủy viên đảng bộ bộ phận trên địa bàn tỉnh; bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 để hạch toán ghi thu, ghi chi khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng nhà đầu tư đã ứng trước thực hiện dự án Khu đô thị số 1, phường Chiềng An, thành phố; dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh; đề nghị xây dựng nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 56 ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi thực hiện dự án giảm nghèo và thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng thống nhất các tờ trình, dự thảo nghị quyết đủ điều kiện trình Kỳ họp lần thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV xem xét, quyết định. Đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tham gia tại phiên họp và phối hợp với cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các văn bản, đảm bảo thể thức, nội dung trình kỳ họp.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới