Mường La triển khai phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023

Ngày 27/3, UBND huyện Mường La đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, huyện Mường La đã đổi mới, sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức thực hiện các phong trào, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của địa phương. Nổi bật năm 2022, toàn huyện đã giảm 4,2% số hộ nghèo so với năm 2021; giảm 2,1% số hộ cận nghèo so với năm 2021; hoàn thành việc giúp đỡ 407 hộ nghèo khó khăn về nhà ở; phân bổ gần 309 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách huyện và ngân sách tỉnh triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn huyện; huy động nhân dân làm mới 58 tuyến đường giao thông nông thôn, với chiều dài 12,9 km, trị giá 12 tỷ đồng.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong năm, huyện tiếp tục duy trì, phát triển 5 sản phẩm OCOP đã được đánh giá, xếp hạng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm mật ong đá Chiềng Lao; thành lập mới 5 HTX nâng tổng số HTX trên địa bàn huyện là 66 hợp tác xã; có 30 cụm dân cư thực hiện Cụm dân cư “sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn - văn minh”…

Qua việc thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua, 98,6% số cơ quan, đơn vị của huyện được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 99% số cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân của huyện Mường La được các cấp, ngành tỉnh, huyện khen thưởng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ chuyển trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể. 

Tại hội nghị, đã phát động phong trào thi đua toàn huyện năm 2023, trong đó, tập trung phát động các phong trào thi đua đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện. Đồng thời, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả triển khai, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đổi mới thực hiện tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực.

Lãnh đạo Sở Nội vụ chuyển trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. 

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Nội vụ đã chuyển trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của huyện Mường La; chuyển trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. UBND huyện tặng Giấy khen cho 27 tập thể và công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 7 cá nhân. 

Chủ tịch UBND huyện Mường La tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân.
Chủ tịch UBND huyện Mường La tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới