Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân Sơn La

“Phát huy nội lực, lợi thế quốc gia, thúc đẩy phong trào, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững" - đó là chủ đề Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân tỉnh Sơn La năm 2023 diễn ra sáng nay 29/11. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị đối thoại tại điểm cầu tỉnh.

Dự hội nghị đối thoại trực tiếp tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh và hơn 3.500 nông dân tiêu biểu đại diện cho trên 170.000 nông dân trong tỉnh dự tại 217 điểm cầu trực tuyến trong toàn tỉnh. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 217 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại là diễn đàn quan trọng, dân chủ thực sự để đại diện nông dân, các cấp hội nông dân trong tỉnh, các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn, nhất là việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh trong thực hiện chương trình hỗ trợ nông dân khởi nghiệp...

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, cơ quan liên quan nghiêm túc lắng nghe đề xuất của nông dân, tiếp thu các ý kiến; trả lời đúng - trúng - thỏa đáng, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, ngắn gọn, dễ hiểu; đảm bảo đúng quy định đối với các ý kiến, kiến nghị. UBND tỉnh tiếp thu, giải đáp những vấn đề mà nông dân quan tâm, nhất là những đề xuất về tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện chính sách tam nông, xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày một vững mạnh.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đối thoại với nông dân tỉnh Sơn La năm 2023

Tham gia đối thoại, nông dân các điểm cầu tập trung đặt các câu hỏi liên quan đến các nội dung: Duy trì diện tích hiện có và làm tốt công tác bao tiêu nông sản cho các hộ nông dân, HTX; giải pháp phủ sóng 3G, 4G, mạng internet ổn định đến các địa phương còn khó khăn để nông dân cải thiện nhu cầu nâng cao dân trí, tiếp cận thông tin nhanh hơn; dự kiến khi nào có thể phổ cập mạng internet trong toàn tỉnh; chủ trương, giải pháp của tỉnh để khắc phục tình trạng chương trình đào tạo nghề chưa sát với thực tiễn, số người được đào tạo nghề có việc làm tại chỗ còn rất ít...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến tại hội nghị.

Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông và Lao động thương binh và xã hội đã trả lời thoả đáng các câu hỏi nông dân. Theo đó, để duy trì diện tích hiện có và làm tốt công tác bao tiêu nông sản, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình giới thiệu sản phẩm, đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh tham gia các hội chợ thương mại, các hoạt động quảng bá sản phẩm trong và ngoài nước; đưa các sản phẩm nông sản của Sơn La lên sàn thương mại điện tử. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền nâng cao chất lượng nông sản, tạo ra các sản phẩm trái cây đồng đều, chất lượng; tăng cường cung cấp thông tin, dự báo và phân tích thị trường tiêu thụ, xuất khẩu, kịp thời cung cấp cho các doanh nghiệp, HTX chủ động xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị...

Các đại biểu dự tại điểm cầu huyện Sông Mã.

Với việc đưa ra giải pháp phủ sóng 3G, 4G, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 1/11/2021 và các kế hoạch triển khai hạ tấng số trên địa bàn tỉnh Sơn La, với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để phát triển hạ tầng viễn thông. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố, đặc biệt là các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh tham mưu, tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển hạ tầng mạng internet băng rộng cáp quang, mạng di động 3G, 4G, 5G, phấn đấu đến năm 2030, mạng internet băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình; phổ cập mạng di động 4G tốc độ cao trong toàn tỉnh.

Ông Phạm Quang Phương, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội làm rõ thêm nội dung về đào tạo nghề của tỉnh

Đối với chương trình đào tạo nghề, thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030, trong đó tập trung lấy việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông làm nền tảng và phát triển giáo dục nghề nghiệp làm cốt lõi, trong đó, tập trung chỉ đạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp cải tiến phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành, áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình đào tạo. Rà soát, đánh giá nhu cầu học nghề, nhu cầu sử dụng lao động trong xã hội để làm cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo, đảm bảo phù hợp thực tế ở địa phương. Phát triển đa dạng các hình thức đào tạo nghề nghiệp phù hợp điều kiện tự nhiên, tập quán dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt khó khăn...

Đại diện nông dân, HTX  dự tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị đối thoại, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành còn trả lời 12 câu hỏi của nông dân trong tỉnh về cơ chế thu hút chính sách đầu tư các cơ sở chế biến nông sản, khuyến khích chăn nuôi, tiêu thụ nông sản; việc tiếp cận dịch vụ thương mại điện tử, mở rộng thị trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; vấn đề chống ô nhiễm môi trường... Các ý kiến, câu hỏi chưa trả lời trực tiếp sẽ được Hội Nông dân tỉnh tổng hợp, gửi đến các sở, ngành và xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh để có văn bản trả lời đầy đủ gửi đến nông dân.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại; nông dân văn minh”. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của nông dân; rà soát các quy định, chính sách của Trung ương, của tỉnh; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp, để các nghị quyết, cơ chế chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Tiếp tục tham mưu các giải pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị trên một diện tích, khuyến khích nông dân đầu tư, phát triển.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới