Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 1/12, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Vụ Địa phương I, Vụ địa phương II, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông thông tin và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương về: Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023  về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới...

Đồng chí Lò Minh Hùng báo cáo tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia vào dự thảo các báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia vào dự thảo: Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024; chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024.

Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo các dự thảo: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (lần 2); Kế hoạch đầu tư công năm 2024; dự toán ngân sách địa phương năm 2024; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 64 ngày 18/10/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024…

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự ước năm 2023, có 23/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2023 tăng 0,75% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.250 tỷ đồng, bằng 100% dự toán Trung ương giao, bằng 88,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác thu hút đầu tư tập trung thực hiện, thực hiện cấp mới 17 dự án với tổng vốn đăng ký 2.506,3 tỷ đồng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, dự ước hết 31/01/2024, giải ngân thanh toán đạt trên 5.187 tỷ đồng, bằng 82,3% kế hoạch vốn giao… Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu trong năm 2023 ước đạt 186,8 triệu USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh; năm 2023, tổng lượng khách đến Sơn La ước đạt 4,5 triệu lượt người, bằng 136,4% cùng kỳ năm trước; doanh thu ước đạt 4.700 tỷ đồng, bằng 158,2% cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân ổn định, các chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội thực hiện kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,83%. Tỉnh tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng, đặc biệt là Lễ hội Cà phê lần thứ nhất năm 2023 gắn với các hoạt động kỷ niệm 128 năm thành lập tỉnh Sơn La và Kỷ niệm 15 năm thành lập Thành phố Sơn La; Ngày hội du lịch văn hoá “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới” tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, năm 2023… Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới giữ vững, ổn định.

Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Các đại biểu đã chia thành 4 tổ thảo luận, có 40 ý kiến phát biểu tham gia cơ bản nhất trí với các nội dung trình tại hội nghị và một số ý kiến tham gia đề nghị bổ sung, làm rõ hơn về số liệu GRDP bình quân đầu người năm 2023; làm rõ nguyên nhân chính của giải ngân vốn đầu tư công chậm; việc một số chủ đầu tư, dự án được phân bổ vốn cao hơn nhiều so với kế hoạch đầu tư công năm hàng năm… Từ đó, đề xuất các giải pháp cụ thể, quyết liệt, rõ trách nhiệm từng đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ từ nay đến hết năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra (trong đó phấn đấu thu ngân sách đạt 100% dự toán Trung ương giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt mức cao nhất…); đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng năm 2024. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sớm tổ chức công bố, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện các thủ tục đầu tư, phấn đấu khởi công tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu; tiếp tục mời gọi đầu tư tuyến đường bộ cao tốc đoạn Mộc Châu - Thành phố Sơn La; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo quy hoạch. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án Phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện được công nhận trước năm 2025; Đề án định hướng phát triển Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025. Tập trung hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự tại 100% xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai không làm, gây ách tắc, chậm trễ làm ảnh hưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Minh Thu - Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 3. Những “cột mốc sống” nơi biên cương

  Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 3. Những “cột mốc sống” nơi biên cương

  Phóng sự -
  Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc, với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân khu vực biên giới. Trong đó, có những “cột mốc sống” là già làng, trưởng bản, người có uy tín với nhiều đóng góp tích cực giữ gìn sự bình yên nơi biên cương.
 • 'Tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch hại

  Tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch hại

  Kinh tế -
  Vụ xuân năm nay, nông dân toàn tỉnh gieo trồng hơn 107.000 ha cây trồng các loại. Thời điểm này, đang xuất hiện các loại sâu bệnh gây hại cây trồng. Ngành Nông nghiệp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra, dự báo tình hình sâu bệnh; hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
 • 'Giúp hội viên sản xuất hiệu quả

  Giúp hội viên sản xuất hiệu quả

  Kinh tế -
  Tháng 5/2023, Chi hội làm vườn VAC xã Mường Bú, huyện Mường La thành lập, gồm 17 thành viên, với mục đích giúp nhau sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế. Sau gần một năm đi vào hoạt động, Chi hội đã góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế vườn, nâng cao đời sống của các hội viên.
 • 'Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  VẤN ĐỀ HÔM NAY -
  Những năm qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo được cụ thể hóa, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.
 • 'Hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

  Hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

  Alo 114 -
  Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 30/10/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh giai đoạn 2021-2025, đã góp phần nâng cao khả năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Sơn La.
 • 'Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

  Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

  Kinh tế -
  Những năm qua, huyện Thuận Châu đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các chương trình hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng tăng quy mô đàn; chăn nuôi tập trung quy mô gia trại, trang trại, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.
 • 'Chăm lo đời sống cho người khuyết tật

  Chăm lo đời sống cho người khuyết tật

  Xã hội -
  Trên địa bàn huyện Vân Hồ có 741 người khuyết tật; trong đó, có 669 người khuyết tật đang được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức, cá nhân của huyện luôn quan tâm, đảm bảo các đối tượng được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định; động viên, giúp đỡ người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.
 • 'Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

  Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

  Khoa Giáo -
  Hiện nay, toàn huyện Quỳnh Nhai có 1.246 cán bộ quản lý, giáo viên bậc mầm non, tiểu học và THCS. Những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để đội ngũ giáo viên được cập nhật, hoàn thiện và bổ sung các kiến thức, năng lực chuyên môn, đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng chương trình giáo dục mới.
 • 'Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

  Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

  Thời sự - Chính trị -
  Ngày 21/4, Viettel Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La (20/4/2004-20/4/2024). Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Bạch Tiến Tuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 • 'Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

  Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

  Thời sự - Chính trị -
  Ngày 21/4, Viettel Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La (20/4/2004-20/4/2024). Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Bạch Tiến Tuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.