Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 1/12, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Vụ Địa phương I, Vụ địa phương II, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông thông tin và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương về: Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023  về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới...

Đồng chí Lò Minh Hùng báo cáo tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia vào dự thảo các báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia vào dự thảo: Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024; chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024.

Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo các dự thảo: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (lần 2); Kế hoạch đầu tư công năm 2024; dự toán ngân sách địa phương năm 2024; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 64 ngày 18/10/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024…

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự ước năm 2023, có 23/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2023 tăng 0,75% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.250 tỷ đồng, bằng 100% dự toán Trung ương giao, bằng 88,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác thu hút đầu tư tập trung thực hiện, thực hiện cấp mới 17 dự án với tổng vốn đăng ký 2.506,3 tỷ đồng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, dự ước hết 31/01/2024, giải ngân thanh toán đạt trên 5.187 tỷ đồng, bằng 82,3% kế hoạch vốn giao… Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu trong năm 2023 ước đạt 186,8 triệu USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh; năm 2023, tổng lượng khách đến Sơn La ước đạt 4,5 triệu lượt người, bằng 136,4% cùng kỳ năm trước; doanh thu ước đạt 4.700 tỷ đồng, bằng 158,2% cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân ổn định, các chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội thực hiện kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,83%. Tỉnh tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng, đặc biệt là Lễ hội Cà phê lần thứ nhất năm 2023 gắn với các hoạt động kỷ niệm 128 năm thành lập tỉnh Sơn La và Kỷ niệm 15 năm thành lập Thành phố Sơn La; Ngày hội du lịch văn hoá “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới” tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, năm 2023… Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới giữ vững, ổn định.

Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Các đại biểu đã chia thành 4 tổ thảo luận, có 40 ý kiến phát biểu tham gia cơ bản nhất trí với các nội dung trình tại hội nghị và một số ý kiến tham gia đề nghị bổ sung, làm rõ hơn về số liệu GRDP bình quân đầu người năm 2023; làm rõ nguyên nhân chính của giải ngân vốn đầu tư công chậm; việc một số chủ đầu tư, dự án được phân bổ vốn cao hơn nhiều so với kế hoạch đầu tư công năm hàng năm… Từ đó, đề xuất các giải pháp cụ thể, quyết liệt, rõ trách nhiệm từng đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ từ nay đến hết năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra (trong đó phấn đấu thu ngân sách đạt 100% dự toán Trung ương giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt mức cao nhất…); đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng năm 2024. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sớm tổ chức công bố, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện các thủ tục đầu tư, phấn đấu khởi công tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu; tiếp tục mời gọi đầu tư tuyến đường bộ cao tốc đoạn Mộc Châu - Thành phố Sơn La; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo quy hoạch. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án Phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện được công nhận trước năm 2025; Đề án định hướng phát triển Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025. Tập trung hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự tại 100% xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai không làm, gây ách tắc, chậm trễ làm ảnh hưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Minh Thu - Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2024-2025

  Đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2024-2025

  Khoa Giáo -
  Ngày 29/2, Ban Chỉ đạo chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát hành, cung ứng sách giáo khoa năm học 2023-2024, triển khai công tác cung ứng, phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2024-2025.
 • 'Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9

  Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9

  Khoa Giáo -
  Ngày 29/2, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi đã dự Lễ phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9, năm 2024. Dự buổi Lễ, có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; đại diện các doanh nghiệp, HTX, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.
 • 'Mường La thúc đẩy phát triển du lịch

  Mường La thúc đẩy phát triển du lịch

  Du lịch -
  Mường La nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối liền các điểm, khu du lịch của các tỉnh, như: Mường La đi Than Uyên sang Sa Pa - Lào Cai, Mường La đi Mù Cang Chải sang Nghĩa Lộ - Yên Bái, đây là điều kiện thuận lợi để huyện kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch. Đặc biệt nơi đây có điều kiện thiên nhiên phong phú, cùng với những nét văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc tạo đà để du lịch của huyện Mường La bứt phá vươn xa.
 • 'Mùa hoa cải ở Vân Hồ

  Mùa hoa cải ở Vân Hồ

  Ảnh -
  Thời điểm này, những cánh đồng hoa cải ở huyện Vân Hồ đang đua nhau khoe sắc, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Những bông hoa cải trắng, cải vàng cùng bung nở, đua sắc đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khiến ai cũng phải say đắm.
 • 'Chủ động triển khai các phương án PCCC

  Chủ động triển khai các phương án PCCC

  Alo 114 -
  Nhằm hạn chế thấp nhất các nguy cơ cháy, nổ xảy ra, thành phố Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
 • 'Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

  Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

  Xã hội -
  Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Huyện đoàn Phù Yên đã kết nối với nhiều cơ quan, đơn vị, các nhóm thiện nguyện triển khai các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
 • 'Thêm kiến thức cho phụ nữ dân tộc thiểu số

  Thêm kiến thức cho phụ nữ dân tộc thiểu số

  Văn hoá - Xã hội -
  Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức lớp học xóa mù chữ cho hội viên, phụ nữ, giúp chị em thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các kiến thức, mạnh dạn trong giao tiếp và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng.
 • 'Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí

  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí

  Xã hội -
  Những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông luôn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, tăng cường quản lý hoạt động tác nghiệp đối với các phóng viên trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan báo chí tỉnh bám sát định hướng, tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu độc.
 • 'Kỳ vọng mùa xoài bội thu

  Kỳ vọng mùa xoài bội thu

  Kinh tế -
  Xoài là một trong những cây trồng chủ lực gắn bó bao đời với người dân Yên Châu. Hiện nay, toàn huyện có trên 3.200 ha xoài, được trồng tập trung ở các xã Chiềng Hặc, Tú Nang, Chiềng Pằn, Sặp Vạt... chủ yếu là các giống xoài tròn, xoài hôi, tượng da xanh, Úc. Vụ xoài năm nay thời tiết thuận lợi, diện tích xoài bắt đầu ra hoa, chuẩn bị vào kỳ kết trái. Đảm bảo tỷ lệ đậu quả cao, nông dân trong huyện đang tích cực theo dõi, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc để mùa xoài bội thu.
 • 'Xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững

  Xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững

  Nông thôn mới -
  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đến hết năm 2025 toàn tỉnh có 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 65 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu trên theo đúng kế hoạch.
 • 'Dân vận khéo ở Dồm Cang

  Dân vận khéo ở Dồm Cang

  Xây dựng Đảng -
  Với phương châm hướng về cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.