Giao ban công tác báo chí tháng 5

Ngày 30/5, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 5, định hướng tuyên truyền tháng 6/2024.

Giọng nam
Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 5.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Trong tháng 5, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; lượng thông tin đăng tải trên các ấn phẩm phong phú, đa dạng, phản ánh tích cực toàn diện các mặt của đời sống xã hội; tuyên truyền đậm nét, kịp thời các sự kiện chính trị, tình hình kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng… Công tác xây dựng, biên tập, tổ chức sản xuất các tác phẩm báo chí cơ bản đúng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, bảo đảm an toàn phát sóng và an ninh tư tưởng.

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 6, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo đề nghị các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tại kỳ họp; diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XV.

Tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XIII và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chia sẻ, lan tỏa các bài viết về thành tựu của đất nước, của tỉnh; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng; công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; gương người tốt, việc tốt; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tuyên truyền các cấp, các ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh tháng 6/2024; công tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản; chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, các chính sách an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính; dự báo, phòng, chống, giảm nhẹ và khắc phục thiệt hại do thiên tai; việc bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, chống cháy nổ, ma túy và chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tích cực tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 và các vấn đề, sự kiện quan trọng, nổi bật khác trong tháng…

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới