Đoàn kết, khai thác tiềm năng, thế mạnh, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Năm Quý Mão đi qua với nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội; Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khơi dậy nội lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế - Xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ổn định, an ninh, quốc phòng, đối ngoại được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, vị thế của Sơn La trong khu vực và cả nước, ngày càng nâng cao.

     
Nguyễn Hữu Đông
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

 

     

Đánh giá trên phương diện tổng thể, kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng và phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2023 tăng 0,75% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.290,5 tỷ đồng, đạt 101% dự toán Trung ương giao.

Điểm nhấn trong năm 2023, đó là: Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển; giá trị sản phẩm trồng trọt/ha đạt 66 triệu đồng, tăng 8,51% so với cùng kỳ năm trước; tổng diện tích cây ăn quả và cây sơn tra đạt 84.160 ha; tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm đạt 31.388 ha, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước; có 27 sản phẩm mang địa danh của tỉnh được cấp văn bằng bảo hộ; có 280 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn, 150 sản phẩm OCOP (tăng 40 sản phẩm so với năm 2022); 05 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, (tăng 03 vùng so với năm 2022). Cung, cầu hàng hóa ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 186,8 triệu USD, tăng 6,9%, trong đó, giá trị nông sản tham gia xuất khẩu đạt 177,6 triệu USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp được duy trì và chuyển biến tích cực theo định hướng tái cơ cấu ngành, tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm dần ngành công nghiệp khai khoáng. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, toàn tỉnh có 3.462 doanh nghiệp và 994 hợp tác xã. Công tác xúc tiến, hỗ trợ, thu hút đầu tư đạt được kết quả tích cực; đã cấp mới chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đăng ký 17.507,6 tỷ đồng; trong đó có các dự án phát triển đô thị hiện đại, quy mô lớn, như dự án Khu dân cư dịch vụ cửa ngõ huyện Mộc Châu (vốn đăng ký 2.591 tỷ đồng); dự án Khu dân cư dịch vụ du lịch Đồi chè (vốn đăng ký 12.314 tỷ đồng).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan vườn cà phê tại xã Hua La, Thành phố. Ảnh: PV

Hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Bản sắc văn hóa các dân tộc được duy trì, trường tồn và phát huy gắn với du lịch. Tổng lượng khách đến Sơn La đạt 4.5 triệu lượt người; doanh thu đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 58,2% so cùng kỳ năm trước. Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu lần thứ 2 được vinh danh là “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Châu Á và thế giới” năm 2023… Công tác giáo dục, đào tạo được chú trọng; thực hiện tốt việc tư vấn, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho khoảng 20.000 lao động. Đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định, các chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội thực hiện kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,41%, vượt 1,25 điểm phần trăm so với kế hoạch.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Quan hệ hợp tác quốc tế được duy trì, phát triển; mối quan hệ hợp tác hữu nghị với 9 tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được củng cố, tăng cường

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của cấp ủy. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức, cán bộ. Tập trung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Chú trọng thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, giai đoạn 2022-2025”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy chế biến cà phê Sơn La.             Ảnh: PV

Năm 2024, là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV đã đề ra. Các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, đề án, kết luận thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, đồng bộ công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ; xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; quy chế dân chủ cơ sở, công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Hai là, tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của các thành phần kinh tế; thúc đẩy xây dựng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy nhanh chuyển đổi số, thúc đẩy các ứng dụng số, nền tảng số trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chú trọng công tác quản lý, điều hành ngân sách, quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách theo quy định. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án quan trọng, các công trình trọng điểm của tỉnh. Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tạo liên kết vùng, nhất là về lĩnh vực giao thông, du lịch, nông nghiệp.

Ba là, tổ chức công bố, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu trên địa bàn theo quy định. Tập trung đầu tư, kêu gọi đầu tư vào các dự án trọng điểm, dự án có sức lan tỏa, dẫn dắt sự phát triển của các ngành, lĩnh vực; thu hút đầu tư các dự án hạ tầng, phát triển khu, cụm công nghiệp; dự án khu đô thị mới, khu dân cư; các dự án phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Bốn là, tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, phấn đấu khởi công tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; kêu gọi đầu tư tuyến đường bộ cao tốc đoạn Mộc Châu - Thành phố Sơn La; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo quy hoạch. Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu công nghiệp Mai Sơn, hình thành phát triển các khu công nghiệp Vân Hồ và các cụm công nghiệp tại các huyện, thành phố; đầu tư hạ tầng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, phát triển đô thị thành phố Sơn La… Đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; lập quy hoạch các khu du lịch cấp tỉnh (Tà Xùa, Ngọc Chiến, Đèo Pha Đin) và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đảm bảo thống nhất đồng bộ. Tập trung xây dựng Mộc Châu đáp ứng đủ điều kiện được công nhận là thị xã.

Năm là, tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn. Phát triển nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường thực hiện có hiệu quả các giải pháp quảng bá, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và ngoài nước. Nâng cao năng lực sản xuất, nhất là các sản phẩm công nghiệp chế biến sâu, gắn với xây dựng thương hiệu tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Sơn La theo hướng trọng tâm, trọng điểm, thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch quốc tế và nội địa cả về số lượng và chất lượng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng một số dự án trên địa bàn Thành phố.   Ảnh: PV

Sáu là, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước. Phát triển hệ thống các sản phẩm du lịch Sơn La đa dạng, phong phú, dựa trên cơ sở khai thác các giá trị tài nguyên du lịch độc đáo, đặc sắc và gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các tầng lớp nhân dân. Duy trì và mở rộng đối tượng dân số tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu lao động. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bảy là, tập trung lãnh đạo chính quyền các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm thực chất, hiệu quả để giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp, người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, từng bước thực hiện chính phủ điện tử... Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai không làm, gây ách tắc, chậm trễ làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tám là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và phòng chống ma túy; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Duy trì, củng cố mối quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế, đặc biệt với các tỉnh của nước CHDCND Lào. Tăng cường phối hợp với tỉnh Hủa Phăn, bảo đảm điều kiện khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập - Pa Háng.

Chín là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề, tập trung kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường các giải pháp phòng ngừa sai phạm, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Đón Xuân Giáp Thìn với tâm thế mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, khai thác tiềm năng, nguồn lực, chung sức, đồng lòng, phát triển mạnh kinh tế - xã hội, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2024 đã đề ra, phấn đấu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh, xanh, bền vững.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới