Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La thảo luận tại Tổ về các vấn đề kinh tế - xã hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 23/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tham dự Phiên họp thảo luận tại Tổ, gồm 4 Đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố: Sơn La, Đà Nẵng, Tuyên Quang, Tây Ninh.

Giọng nam

Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội thảo luận về các nội dung: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

Phiên thảo luận tại tổ. 

Đại biểu Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tham gia đối với nội dung đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024: Trước bối cảnh khó khăn và biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, nhưng những kết quả kinh tế - xã hội năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Theo phân tích tình hình chung đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) vẫn còn rất nhiều khó khăn nhất là các vấn đề cần thiết, trực tiếp liên quan như: Đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, nhà ở… Trong khi, việc triển khai các dự án, tiểu dự án theo chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và MN triển khai còn chậm. Đề nghị Chính phủ cần tập trung cao cho việc triển khai thực hiện các dự án Luật đã được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp gần đây, trong đó: Sớm ban hành nghị định, thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Nghị định sửa đổi các Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018, Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 15/7/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 248 Luật Đất đai năm 2024.

Tham gia vào báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023, đại biểu Hoàng Thị Đôi đề nghị Chính phủ cần có những giải pháp, biện pháp hữu hiệu hơn nữa về công tác truyền thông; bảo đảm nguồn lực, phân bổ đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới cũng như các dự án, tiểu dự án trong các chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan đến bình đẳng giới; quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các cấp, địa phương.

Đại biểu Hoàng Thị Đôi phát biểu thảo luận tại tổ. 

Đại biểu Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã phát biểu tham gia đối với nội dung thảo luận liên quan kết quả, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Đề nghị cần đánh giá thêm hạn chế, nguyên nhân sự liên kết giữa doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong nước còn hạn chế; đồng thời cần đưa ra giải pháp đồng bộ, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính nhằm thu hút đầu tư FDI vào Việt Nam.

Liên quan lĩnh vực nông nghiệp, đại biểu Đinh Công Sỹ phân tích xác định kinh tế nông nghiệp là trụ đỡ nền kinh tế, do đó cần đề ra những giải pháp mạnh mẽ, việc ứng dụng khoa học công nghệ nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước, các hồ chứa nước phục vụ phát triển nông nghiệp, sinh hoạt của người dân. Về giáo dục và đào tạo, đối với các thành phố lớn cần ưu tiên xây dựng cơ sở giáo dục, tạo quỹ đất sạch chính sách khuyến khích nhà đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục ngoài công lập; đối với vùng đồng bào DTTS và MN quyết liệt trong xây dựng, thực hiện đề án kiên cố hóa trường lớp học trong giai đoạn mới, quan tâm hơn nữa nhà bán trú nhà ăn cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên…

Đại biểu Đinh Công Sỹ phát biểu tại phiên thảo luận. 

Phát biểu tham gia tại tổ, đại biểu Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị Chính phủ cần quan tâm triển khai các nội dung tại Nghị quyết 109/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn giải quyết dứt điểm… trong đó, có nội dung nâng cao định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng, ổn định đời sống người dân vùng ĐBDTTS và MN. Đại biểu phân tích sự kết nối của 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững chưa được phối hợp thực hiện chặt chẽ, đồng thời đề nghị cần thực hiện giải pháp cụ thể, chính sách an sinh xã hội bảo đảm ổn định thu nhập cho người dân sau khi được công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại biểu Quàng Văn Hương phát biểu tại phiên thảo luận. 
Phùng Hà - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới