Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mộc Châu lần thứ XX

Ngày 23/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự đại hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện Mộc Châu và 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 125.000 nhân dân các dân tộc trong huyện.

Giọng nam

Văn nghệ chào mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mộc Châu lần thứ XX.

MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở phối hợp tổ chức 1.860 hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp, đã thu hút gần 110.000 lượt cử tri tham dự. Thành lập 46 đoàn giám sát với 36 nội dung, tổ chức giám sát đối với 126 lượt cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn.

Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hiến 147.700m2 đất xây dựng gần 68 km đường giao thông nông thôn với tổng vốn đầu tư trên 91 tỷ đồng, xây dựng 34 nhà văn hóa các bản, tiểu khu. Hoàn thành xây dựng hơn 251 km đường điện chiếu sáng với tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng theo hình thức nhân dân đầu tư Nhà nước hỗ trợ tiền điện; vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền gần 35 tỷ đồng, phân bổ hỗ trợ làm 680 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

Các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chặt chẽ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện hỗ trợ đoàn viên hội viên vay với tổng số tiền trên 346 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ xây dựng 74 mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ – Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, linh hoạt, sáng tạo. Tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu hiệp thương cử các thành viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu khóa XX.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Mộc Châu tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã hiệp thương, cử 59 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu, khóa XX, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị lần thứ nhất đã hiệp thương cử ông Lò Anh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận huyện ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Các tập thể nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu tặng giấy khen cho 34 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2019-2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu tặng giấy khen 23 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2019-2024; tặng giấy khen cho 9 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới