Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền

Ngày 14/9, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; UBND, UBMTTQ  Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; đại diện Ban Tổ chức Trung ương Đảng; đại diện Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thảo luận, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương: Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/8/2023 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; Công điện số 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã sắp xếp giai đoạn 2019-2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023-2030; Công điện số 780/CĐ-TTg ngày 3/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào nội dung các tờ trình: Tiếp tục thực hiện phương án "Đấu giá tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất" đối với trụ sở làm việc (cũ) Sở Tài chính và điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất Bến xe khách huyện Mai Sơn (cũ); xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh nội dung tại Điều 1, Quyết định số 3087 ngày 27/10/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xếp hạng di tích Quốc gia đèo Phạ Đin; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, sử dụng Quỹ dự trữ ngân sách đảng của Tỉnh ủy; xin chủ trương sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ; quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý đầu tư; chủ trương tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười bốn của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; việc thi đua khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; công tác kiểm tra, giám sát…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các ban, ngành của tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo báo cáo, tờ trình đảm bảo chặt chẽ, phù hợp, đúng chủ trương, định hướng của tỉnh; tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. 

Minh Thu - Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới