Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, thảo luận, quyết định một số nội dung công việc theo thẩm quyền

Ngày 30/11, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định một số nội dung công việc theo thẩm quyền.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Vụ Địa phương I, Văn phòng Trung ương; Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã quán triệt, triển khai một số nội dung, văn bản mới của Trung ương: Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 26-CT/TW Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới...

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn cho ý kiến đối với chương trình công tác năm 2024 của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024; báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023; dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cân đối cho các huyện, thành phố năm 2024...

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; cho ý kiến đối với các nội dung do Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình, gồm: Tờ trình phê duyệt Kế hoạch hoạt động đối ngoại tỉnh Sơn La năm 2024; báo cáo về việc chuẩn bị tổ chức sự kiện du lịch “Sắc mầu Sơn La - Tây Bắc” tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023… Ngoài ra, các đại biểu cho ý kiến đối với các nội dung do Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, tờ trình chặt chẽ, phù hợp, đúng chủ trương, định hướng của tỉnh, đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới