#dược sỹ

  • Khai mạc Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

    Khai mạc Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

    Xã hội

    Ngày 2/12, Sở Y tế đã Khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2022. Tới dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh.