Xây dựng khu vực phòng thủ huyện Thuận Châu ngày càng vững chắc

Ngày 30/5, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện Thuận Châu đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/9/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Giọng nam
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP về khu vực phòng thủ. 

 Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ (KVPT) huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, nghị định, hướng dẫn của các cấp về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ huyện.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng, nâng cao chất lượng tiềm lực, lợi thế của địa phương trong KVPT; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng. Công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, huấn luyện và chỉ đạo hoạt động của lực lượng vũ trang huyện được triển khai có chất lượng. Chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Lãnh đạo UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 

 5 năm qua, toàn huyện có 88 người được cử tuyển đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở; 5 trường THPT trên địa bàn giáo dục quốc phòng cho học sinh qua môn học giáo dục quốc phòng và an ninh. Hằng năm, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, thanh niên lên đường nhập ngũ; chi trả chế độ cho 1.172 đối tượng chính sách… Tổ chức 46 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện, xã, 100% các cuộc diễn tập đạt loại giỏi. Huyện duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với huyện Hua Mường, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Lãnh đạo UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới