Tăng cường bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới

Ngày 11/6, Công an Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Đề án số 28/ĐA-BCA-A03 của Bộ Công an về công tác Công an bảo vệ bí mật Nhà nước và Quyết định số 7781/QĐ-BCA-A03 ban hành quy trình công tác Công an tham gia rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên, người làm việc trong hệ thống chính trị, người tham gia phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Giọng nam
Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.

Lãnh đạo, cán bộ thực hiện chuyên đề bảo vệ bí mật Nhà nước các đơn vị, Công an các huyện, thành phố đã được quán triệt, thảo luận và làm rõ các nội dung cơ bản, công tác trọng tâm, những vấn đề cần lưu ý trong thực hiện Đề án số 28/ĐA-BCA-A03, Quyết định số 7781/QĐ-BCA-A03 của Bộ Công an và công tác hồ sơ nghiệp vụ đối với Đề án số 28; đánh giá thực trạng lộ bí mật Nhà nước diễn ra trong thời gian gần đây; những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác Công an tham gia rà soát tiêu chuẩn chính trị nội bộ…

Đây là những văn bản pháp lý quan trọng để lực lượng Công an và lực lượng an ninh chính trị nội bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước và thực hiện công tác Công an tham gia rà soát tiêu chuẩn chính trị nội bộ trong tình hình mới. Từ đó, đề xuất xử lý vi phạm về bí mật Nhà nước, góp phần giữ vững chính trị nội bộ, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế, xã hội.

Đinh Tùng (Công an Sơn La)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới