Đổi mới giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng

Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, công tác giáo dục chính trị tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On, huyện Yên Châu phối hợp với dân quân xã thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới.

Đại tá Cà Văn Lập, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La, cho biết: Đảng ủy luôn xác định, công tác giáo dục chính trị trong quân đội góp phần xây dựng phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong BĐBP tỉnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Hằng năm, Phòng Chính trị bám sát tình hình thực tế của từng đơn vị để tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh các nội dung, biện pháp và hình thức giáo dục cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đơn vị. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên về nội dung, phương pháp giáo dục chính trị; phương pháp truyền thụ kiến thức. Hướng dẫn các đơn vị soạn thảo giáo án, thành lập Tổ giáo viên giảng dạy chính trị ở các cấp theo quy định và phê duyệt giáo án giảng dạy cho các đơn vị. Đồng thời phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác giáo dục chính trị, gắn với xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Duy trì chế độ sinh hoạt chính trị, tư tưởng; thông báo thời sự, chính trị; tổ chức học tập, nghiên cứu đầy đủ các chuyên đề của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế. Năm 2023, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, như: Vấn đáp; kiểm tra viết; kiểm tra trắc nghiệm; từ đó, đánh giá toàn bộ hệ thống kiến thức, hiểu biết, lập trường tư tưởng, thái độ chính trị của cán bộ, chiến sĩ.

Các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ để có nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tích cực, chủ động bám sát đơn vị, dự báo và định hướng tư tưởng của bộ đội; động viên tinh thần hăng say, thi đua học tập, rèn luyện của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Đối với các Trạm kiểm soát biên phòng, đội công tác của các đồn biên phòng, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tổ chức nhiều hình thức học tập, hoặc cử cán bộ trực tiếp đến các trạm, chốt tổ chức giảng dạy... Đảm bảo 98% các đối tượng được tham gia học tập đầy đủ nội dung, thời gian quy định.

Năm 2023, kết quả giáo dục chính trị đạt 100% nội dung chương trình; quân số tham gia học tập đạt 98%; kết quả kiểm tra sau bài học, 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% khá, giỏi; 100% cán bộ, chiến sỹ phát huy tốt vai trò chức trách nhiệm vụ được giao; đoàn kết thống nhất, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh; gương mẫu trong lời nói và hành động, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; tích cực, tự giác trong học tập và rèn luyện, tham gia các hoạt động, phong trào của đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trung tá Trần Duy Thường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng On, chia sẻ: Đơn vị tập trung giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và của đơn vị. Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị có lập trường tư tưởng vững vàng, cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trọng tâm là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ cách mạng của Quân đội, truyền thống của lực lượng, đơn vị, địa phương. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ giảng dạy chính trị tại các đơn vị trong BĐBP tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ để xác định hình thức, nội dung giáo dục phù hợp, hiệu quả...

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng BĐBP Sơn La đã nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đoàn kết gắn bó với nhân dân, với địa bàn, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bài, ảnh: Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới