Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân

Đưa chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền; xây dựng đề án và ký kết các chương trình phối hợp “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2026”. Qua đó, tạo sự đồng thuận xã hội, cũng như ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật của nhân dân.

Cán bộ xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Bà Lò Châu Thỏa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), thông tin: Để việc tuyên truyền đáp ứng nhu cầu kiến thức cơ bản về pháp luật và thiết thực, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện, tuyên truyền viên cấp xã. Đặc biệt, việc triển khai Luật PBGDPL, các chương trình, kế hoạch, Đề án về PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành được các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL chú trọng triển khai dưới nhiều hình thức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Đảm bảo việc triển khai PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, trước khi tổ chức tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều về cơ sở kiểm tra, nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân; tìm hiểu lĩnh vực mà nhân dân quan tâm để chuẩn bị nội dung, tài liệu phù hợp. Với tiêu chí “dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu”, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã sử dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp, như lồng ghép trong các hội nghị; phát hành tờ rơi, tờ gấp pháp luật, đĩa CD; hội thi tìm hiểu về pháp luật; phiên tòa giả định...; qua các mạng xã hội, như facebook, youtube, zalo. Năm 2023, các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức 5.681 cuộc tuyên truyền và 26 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, với 489.292 lượt người tham gia; phát miễn phí 307.252 tờ gấp pháp luật để nhân dân tự tìm hiểu. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định mới của pháp luật; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống dịch bệnh; các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh.. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại huyện Sông Mã, hằng năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp xây dựng đề cương tuyên truyền gửi các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; phát thanh trên các loa công cộng tại các bản, tổ dân phố trong huyện. Năm 2023, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức 1.753 cuộc tuyên truyền, PBGDPL với 79.527 lượt người tham gia; phát 128.194 tờ gấp pháp luật, tài liệu tuyên truyền cho nhân dân; đăng trên cổng thông tin điện tử 28 tin, bài; tổ chức 2 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cấp huyện; phối hợp tổ chức 5 buổi phiên tòa giả định tại 5 trường THPT trên địa bàn huyện.

Chị Lường Thị Lả, bản Pin, xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, chia sẻ: Khoảng 10 năm về trước, ở bản vẫn còn nhiều hủ tục lạc hậu, chuyện mâu thuẫn tranh chấp đất đai diễn ra thường xuyên. Được cán bộ tỉnh, huyện, xã về bản tuyên truyền, PBGDPL, nhận thức của bà con đã thay đổi. Bây giờ, các hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ, nhân dân tập trung xây dựng kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống.

Còn tại xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, hằng ngày từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ, trên loa truyền thanh của các bản phát nội dung tuyên truyền, PBGDPL. Ông Cầm Văn Lung, xã Chiềng Ly, chia sẻ: Thời điểm đó, nhân dân hầu hết đều ở nhà, nên có thời gian nghe, tiếp cận thông tin. Ngoài hệ thống loa truyền thanh, chúng tôi còn nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các luật qua họp bản, sinh hoạt tổ chức đoàn thể. Nhờ vậy, bà con không tin, không nghe theo kẻ xấu, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống tốt hơn.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, Sở Tư pháp đang tiếp tục thực hiện bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đẩy mạnh truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để tạo sự đồng thuận. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và PBGDPL trong tỉnh.

Bài, ảnh: Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới