Nâng cao năng lực thực hiện công tác tư pháp ở cơ sở

Trong 3 ngày (từ 20-22/6), Sở Tư pháp Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật; hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2024 cho 215 công chức phòng tư pháp, công chức tư pháp – hộ tịch các xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thành phố.

Giọng nữ
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Các đại biểu đã được phổ biến, thông tin một số nội dung về: Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Hộ tịch; Nghị quyết số 67/2023/NQ-HĐND ngày 4/10/2023 của HĐND tỉnh Sơn La về sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Đồng thời, được hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; cách lập hồ sơ, tài liệu kiểm chứng để đề nghị xét cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị, giúp các đại biểu được củng cố, trang bị thêm kiến thức pháp luật thực hiện nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật, chứng thực, nuôi con nuôi và hộ tịch tại địa phương, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới