Đưa kiến thức pháp luật về cơ sở

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng góp phần đưa chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Những năm qua, huyện Sông Mã đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

Cán bộ xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Hằng năm, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL; lựa chọn và nhân rộng mô hình tuyên truyền, PBGDPL hay, phù hợp và hiệu quả. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch PBGDPL phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Với phương châm “Đối tượng nào, hình thức đó”, các hoạt động tuyên truyền được chú trọng theo nhóm đối tượng; các vấn đề được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, như: Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Luật Nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ; Nghị định số 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ngoài tuyên truyền trực tiếp tại các hội nghị, huyện còn xây dựng phóng sự tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của huyện và trên mạng xã hội... Năm 2023, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức 1.753 cuộc tuyên truyền, PBGDPL cho 79.527 lượt người; các xã, thị trấn phát 1.323 lượt trên hệ thống loa truyền thanh; phát miễn phí 128.194 tờ gấp pháp luật, tài liệu tuyên truyền cho nhân dân; tổ chức 2 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cấp huyện. Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Ngày 9/11, tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành”, với 2.879 lượt tham dự; treo 132 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở của cơ quan và các trục đường chính. 

Ông Lường Văn Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Trước khi xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chúng tôi phân công các tuyên truyền viên về cơ sở tìm hiểu lĩnh vực mà bà con quan tâm để chuẩn bị nội dung, tài liệu tuyên truyền phù hợp nhất. Năm 2023, xã tổ chức 9 cuộc tuyên truyền với gần 600 lượt người tham gia, phát 6.000 tờ gấp pháp luật do Sở Tư pháp cung cấp. Ngoài ra, việc tuyên truyền còn được thực hiện trên hệ thống loa truyền thanh, kết hợp các ứng dụng zalo, facebook... Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn được bảo đảm, nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, huyện còn phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã, thị trấn. Duy trì 331 tổ hòa giải cơ sở với 2.665 hòa giải viên. Năm 2023, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 568 vụ việc, trong đó, tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 85%. Có 16/19 xã, thị trấn xây dựng tủ sách pháp luật. Trong năm, bổ sung thêm 418 quyển sách cho tủ sách pháp luật và trung tâm học tập cộng đồng theo nội dung 2, tiểu dự án 1, dự án 10 chương trình phát triển kinh tế, xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân.     

Ông Ngô Đình Huyển, Trưởng phòng Tư pháp huyện, thông tin: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, huyện tiếp tục phát huy tốt vai trò của thành viên hội đồng phối hợp PBGDPL huyện. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật để kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở   

Linh hoạt, đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện địa bàn, huyện Sông Mã đã kịp thời truyền tải kiến thức pháp luật đến nhân dân, từng bước nâng cao ý thức, nhận thức pháp luật cho nhân dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới