Yên Hưng tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế được cấp ủy, chính quyền xã Yên Hưng, huyện Sông Mã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Giúp cho nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế và sản xuất để tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Nông dân xã Yên Hưng, huyện Sông Mã thu hoạch bí xanh. 

Chúng tôi về thăm HTX dịch vụ Nông nghiệp Chung Thành, bản Sòng Hạ. Hiện nay, HTX có 45 ha cây ăn quả, chủ yếu là xoài, nhãn, trong đó 32 ha đã cho thu hoạch (17 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP), sản lượng đạt 270 tấn quả/năm, thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng/thành viên/tháng. Năm 2023, HTX đã liên kết với Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao triển khai trồng rau chân vịt. Sự liên kết này giúp HTX xây dựng quy trình sản xuất theo hướng an toàn, liên kết theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm. Rau chân vịt cho năng suất 26 tấn/ha, giá thu mua 4.500 đồng/kg, trừ chi phí thu lãi trên 57 triệu đồng/ha/vụ. Ngoài ra, HTX còn liên kết với 15 hộ dân bản Sòng, Sòng Hạ và bản Bua, xã Yên Hưng, trồng 5 ha ngô ngọt.

Ông Lò Văn Bình, thành viên HTX, cho biết: Gia đình tôi có 5 ha cây ăn quả các loại, chủ yếu là cây nhãn. Trước đây, toàn bộ diện tích này trồng xen canh một số loại cây khác, việc chăm sóc cho từng loại cây gặp khó khăn. Được HTX hỗ trợ, gia đình đã cải tạo, chuyển sang trồng thuần. Đồng thời, chuyển hơn 1 ha nhãn chính vụ sang nhãn chín sớm, rải vụ. Mặc dù chi phí xử lý nhãn chín sớm cao hơn so với nhãn chính vụ, nhưng giá bán ổn định. Cùng với đó, gia đình chuyển đổi diện tích lúa 1 vụ sang trồng bí xanh và rau chân vịt, ngô ngọt cho nhà máy.  Năm 2023, gia đình tôi thu về gần 400 triệu đồng.

Giúp nông dân có kiến thức kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, xã đã phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, chuyển đổi đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Nhân rộng mô hình trồng cây nhãn, xoài ở bản Pảng, Huổi Púng, Sòng Hạ, Hải Hưng; mô hình chăn nuôi gia súc ở bản Lẹ, Hải Hưng, Bang. Các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện cho 784 hội viên, đoàn viên tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế, tổng dư nợ trên 51 tỷ đồng.

Về bản Pảng mùa này, trên những quả đồi phủ một màu xanh của cây ăn quả.  Anh Đèo Văn Dân,  Bí thư chi bộ, Trưởng bản Pảng, cho biết: Hiện nay, bản có 95 hộ, trong đó, có 2 hộ nghèo (giảm 3 hộ so với năm 2022). Bà con tích cực chuyển đổi diện tích trồng sắn, ngô, lúa nương kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; đầu tư chăn nuôi gia súc. Đến nay, nhân dân tập trung chăm sóc 65 ha cây ăn quả, hơn 25 ha ngô, sắn và hơn 3.000 con gia súc, gia cầm. Tích cực áp dụng kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều hộ trong bản đã có thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng/năm như gia đình các ông Tòng Văn Minh, Tòng Văn Tuấn, Lò Văn Thành...

Ông Đoàn Công Chức, Chủ tịch UBND xã Yên Hưng, thông tin: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã và đang giúp người nông dân khai thác nguồn tài nguyên đất hợp lý, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng thu nhập. Đến nay, xã có hơn 715 ha cây ăn quả, trong đó, trên 523 ha nhãn, 127 ha xoài đã cho thu hoạch; duy trì 13 ha bí xanh, chăm sóc 4.470 con trâu, bò, 5.760 con lợn, 50.000 con gia cầm, 510 đàn ong mật. Cùng với đó, xã liên kết mở rộng vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến. Hết năm 2023, nông dân trong xã tham gia trồng 14 ha dứa Queen, 23 ha rau chân vịt và 5 ha ngô ngọt cho Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.

Kinh tế phát triển, nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, nhân dân góp 120 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa; hiến 500 m2 đất làm đường giao thông nông thôn; tu sửa 30 km tuyến đường nội bản và nạo vét gần 30 km mương thủy lợi. Năm 2023, xã được đầu tư xây dựng 5 nhà văn hóa, 1 công trình thủy lợi, 3 tuyến đường giao thông, tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Đến nay, 98% số hộ được xem truyền hình, 100% số hộ được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 9/15 bản có nhà văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,12%; xã đạt 13/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, xã Yên Hưng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vận động các hộ liên kết trong sản xuất, tăng giá trị hàng hóa. Trong quá trình đó, tập trung nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng thích ứng của các thành phần kinh tế; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bài, ảnh: Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới