Hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân

Phát huy hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân huyện Vân Hồ tạo điều kiện cho hội viên nông dân trên địa bàn phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Nông dân bản Hang Trùng II, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân nuôi bò nhốt chuồng.

Hội Nông dân huyện Vân Hồ có 10.527 hội viên, sinh hoạt tại 115 chi hội thuộc 14 cơ sở hội. Hiện nay, Hội Nông dân huyện đang quản lý 7 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ nông dân. Ngoài ra, Hội còn nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ 125,8 tỷ đồng cho hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Ngoài ra, hôi còn phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân về giống, vốn, vật tư nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Hội phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện mở 5 hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật với 211 hội viên nông dân tham gia.

Ông Triệu Đức Minh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vân Hồ, cho biết: Quỹ hỗ trợ nông dân là một trong những chương trình vay thiết thực, hiệu quả, giúp các hội viên nông dân trên địa bàn huyện xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Trong 5 năm qua (2018-2023), Hội đã giải ngân hỗ trợ 16 dự án, với 158 hộ nông dân tham gia, tạo việc làm cho 320 người lao động. Các dự án từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện có thu nhập trung bình từ 30 đến 70 triệu đồng/hộ/năm.

Trước đây, nguồn thu nhập của các thành viên HTX hoa quả sạch Phiêng Ngân, bản Mường Khoa, xã Chiềng Khoa không ổn định, do chủ yếu dựa vào trồng lúa, ngô. Bà Vì Thị Phiêng, Giám đốc HTX, chia sẻ: Năm 2021, Quỹ hỗ trợ nông dân đã giải ngân cho 10 thành viên của HTX vay 500 triệu đồng để chuyển đổi sang trồng cây ăn quả chất lượng cao, nhờ đó các hộ đã có thu nhập ổn định, bình quân đạt 100 triệu đồng/hộ/năm.

Còn tại bản Hang Trùng II, xã Vân Hồ, cuối năm 2022, Quỹ hỗ trợ nông dân cho 10 hộ thuộc tổ chăn nuôi của xã vay 50 triệu đồng/hộ. Ông Hà Văn Khiêm, Tổ trưởng tổ chăn nuôi, cho biết: Từ nguồn vốn vay, các hộ cải tạo chuồng và phát triển thêm đàn bò. Hiện nay, tổ chăn nuôi có 15 thành viên, nuôi gần 100 con bò. Hằng tháng, các thành viên trong tổ đều họp chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, phòng dịch bệnh cho đàn gia súc. Trước kia gia đình tôi có 10 con bò, sau khi được vay vốn đến nay gia đình tôi phát triển lên 17 con, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn vay đã tạo điều kiện cho hội viên nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu. Hội thường xuyên kiểm tra định kỳ việc sử dụng vốn vay đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; theo dõi sổ sách, tình hình thu, chi, quản lý, sử dụng nguồn vốn tại các cơ sở. Bên cạnh đó, tuyên truyền, hướng dẫn hội viên xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và hoàn cảnh gia đình. Đến nay, trên địa bàn huyện có 2.567 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 22 hộ cấp Trung ương, 85 hộ cấp tỉnh, 368 hộ cấp huyện, còn lại là cấp xã. Tỷ lệ hộ hội viên nghèo còn 14,52%.

Hội Nông dân huyện Vân Hồ tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, phấn đấu tăng trưởng 300 triệu đồng/năm; rà soát nhu cầu, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, phấn đấu mỗi cơ sở hội có dư nợ quỹ từ 300 triệu đồng trở lên. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tư vấn, dạy nghề cho nông dân; phối hợp cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, máy công cụ, giúp hội viên giải quyết việc làm, mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.

Bài, ảnh: Phạm Hoa (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới