Kỳ họp chuyên đề lần thứ 17, HĐND Thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 28/11, HĐND thành phố Sơn La tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 17, khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp

Đại biểu dự Kỳ họp đã thảo luận, xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về: Phân bổ dự toán thực hiện các nhiệm vụ chi vốn sự nghiệp nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023 (đợt 2); điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công Thành phố năm 2023 (đợt 3); giao dự toán, bổ sung có mục tiêu của các cơ quan, đơn vị; điều chỉnh, phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ, nâng cấp đô thị chuyển nguồn sang năm 2023 - đợt 4.

Phát biểu tại Kỳ họp, lãnh đạo HĐND Thành phố đề nghị UBND, các phòng, ban, đơn vị Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã quyết nghị tại Kỳ họp. Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND Thành phố đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND Thành phố thông qua. Chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 12/2023.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các ban HĐND Thành phố, các đại biểu HĐND Thành phố khóa XX đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung được trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 17, HĐND Thành phố.

 

 

 

Thu Hiền (Trung tâm TT-VH Thành phố)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới