Giám sát những vấn đề được nhân dân quan tâm

Những năm qua, HĐND huyện Sốp Cộp đã tăng cường các hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề được nhân dân quan tâm. Qua đó, kịp thời xem xét, đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết HĐND, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương.

Giọng nữ
HĐND huyện Sốp Cộp giám sát việc thực hiện Luật Lâm nghiệp tại Hạt Kiểm lâm huyện.

HĐND huyện Sốp Cộp khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, có 8 tổ đại biểu, 28 đại biểu. Hằng năm, HĐND huyện căn cứ vào chương trình hoạt động toàn khóa và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể từng chuyên đề. Trong đó, xác định rõ thời gian, địa điểm, nội dung, chú trọng những vấn đề được cử tri và đại biểu HĐND quan tâm. Trên cơ sở đó, phối hợp với các cơ quan thống nhất nội dung, chương trình, tiến hành các bước chuẩn bị giám sát đúng kế hoạch; thành phần đoàn giám sát được lựa chọn phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm công tác và tính chất, yêu cầu từng cuộc giám sát.

Đồng chí Quàng Văn Tiêu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cho biết: Trước mỗi cuộc giám sát, Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện đều chủ động tìm hiểu trước tình hình triển khai chính sách, pháp luật ở các xã, đơn vị được giám sát. Hình thức giám sát đa dạng, như thông qua làm việc với các phòng, ban UBND huyện, các đơn vị cơ sở; qua xem xét các báo cáo; lồng ghép làm việc theo lĩnh vực với UBND huyện tại các cuộc họp Thường trực HĐND hằng tháng… Các đợt giám sát tập trung vào những nơi đang có vấn đề cần xem xét, tiếp cận theo nhiều khía cạnh khác nhau để thu thập thông tin chính xác, phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân.

Từ năm 2023 đến nay, Thường trực HĐND huyện thực hiện 8 cuộc giám sát, các ban HĐND huyện thực hiện 8 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào lĩnh vực mà cử tri và xã hội quan tâm, như: Đầu tư xây dựng cơ bản, giáo dục - đào tạo, các chế độ chính sách, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...

Thường trực HĐND huyện giao cho các tổ đại biểu thực hiện giám sát thường xuyên việc giải quyết các kiến nghị cử tri sau giám sát, tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND huyện để đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết. Qua giám sát, HĐND huyện đánh giá khách quan, chính xác những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý và khắc phục kịp thời.

Từ năm 2023 đến nay, Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện đã thực hiện 4 cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tổ chức quản lý và sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn đấu giá sử dụng đất; đầu tư xây dựng; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ông Giàng Bả Tủa, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện, thông tin: Để các cuộc giám sát đảm bảo chất lượng, Ban đã lựa chọn thời gian tiến hành phù hợp, thuận lợi cho cả đoàn giám sát và cơ quan, đơn vị được giám sát. Sau giám sát, nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các đơn vị được làm rõ. Theo đó, huyện có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc.

Ông Đào Văn Tưởng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sốp Cộp, cho biết: Thông qua hoạt động giám sát của HĐND huyện đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, giúp đơn vị khắc phục và giải quyết kịp thời các vấn đề đặt ra trong thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị đề xuất, kiến nghị với đoàn giám sát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách về lâm nghiệp tại địa phương.

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, HĐND huyện Sốp Cộp tập trung đổi mới phương thức, hình thức giám sát, tăng cường trách nhiệm, vai trò giám sát của từng đại biểu, tổ đại biểu HĐND huyện. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động giám sát, giúp đại biểu HĐND và nhân dân theo dõi hoạt động giám sát, việc thực hiện kiến nghị giám sát của các cơ quan, đơn vị.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới