Đoàn giám sát Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh làm việc tại huyện Quỳnh Nhai

Ngày 27/5, Đoàn giám sát Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh đã giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 tại huyện Quỳnh Nhai.

Giọng nữ
Đoàn giám sát Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại huyện Quỳnh Nhai

Thực hiện Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND, thời gian qua, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác quy hoạch phát triển du lịch; ban hành Đề án phát triển ngành kinh tế du lịch huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2020 - 2025. Trong hai năm (2022 - 2023), UBND tỉnh đã giao 1 tỷ đồng hỗ trợ quảng bá du lịch cho huyện. Theo đó, UBND huyện đã phân bổ, giải ngân và quyết toán kinh phí cho Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện thực hiện nhiệm vụ xây dựng biển quảng cáo du lịch; Phòng Văn hóa và thông tin thực hiện nội dung tham gia sự kiện du lịch "Sắc màu Sơn La -Tây Bắc” lần thứ II năm 2022 tại Hà Nội; tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023; tham gia Ngày hội Văn hóa - Du lịch tỉnh Sơn La "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới" tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu năm 2023; tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Quỳnh Nhai". Việc hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp, HTX trong lĩnh vực du lịch đến nay chưa thực hiện được do vướng mắc về các điều kiện thụ hưởng, như được công nhận các khu, điểm du lịch, thủ tục quản lý, sử dụng mặt bằng, đăng ký đăng kiểm phương tiện tàu thuyền du lịch...

Đoàn giám sát yêu cầu huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các công ty, doanh nghiệp, HTX xây dựng, hoàn thiện thủ tục hồ sơ thụ hưởng các chính sách trong giai đoạn 2022 - 2026.

 

Văn Thiệu (Trung tâm TT-VH Quỳnh Nhai)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới