Diễn đàn cử tri

Đề nghị đầu tư sửa chữa đường tỉnh 108; Xem xét đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ bản Lềm; Sớm khảo sát, đầu tư nâng cấp đường tỉnh 102

Giọng nữ

Cử tri huyện Thuận Châu kiến nghị đầu tư sửa chữa đường tỉnh 108 đoạn từ ngã 3 Nong Vai đến trung tâm xã Pá Lông.

UBND tỉnh trả lời: Đoạn đường từ ngã ba Nong Vai đến trung tâm xã Pá Lông có chiều dài 21 km, trong đó 12,5 km nằm trên đường tỉnh 108, đoạn km0-km12+500 (Co Mạ - Bó Sinh) do Sở GTVT quản lý bảo trì; 8,5 km nằm trên đường huyện do UBND huyện Thuận Châu quản lý bảo trì.

Do tuyến đường tỉnh 108 (Co Mạ - Bó Sinh) được đầu tư đã lâu, địa hình nhiều đèo dốc, thường xuyên chịu tác động của mưa lũ, gây xói lở, làm hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân. Thời gian qua Sở GTVT đã tham mưu với UBND tỉnh hoàn thành việc sửa chữa định kỳ đối với đoạn từ km0-km10. Đối với đoạn còn lại từ km10-km12+500, Sở GTVT đã đưa vào dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 108 đoạn km10-km29 (Co Tòng - Bó Sinh) trình và được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 12/5/2021. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, dự án đã được HĐND tỉnh dừng triển khai thực hiện tại Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 31/8/2022.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Sở GTVT đã tổng hợp và đưa đoạn km10-km12+500, vào kế hoạch bảo trì sửa chữa đường tỉnh năm 2024 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Cử tri xã Huy Tân, huyện Phù Yên kiến nghị hồ thủy lợi bản Lềm, xã Huy Tân, đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, nhưng không tích được nước, không đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất của nhân dân; đề nghị xem xét đầu tư sửa chữa, nâng cấp, nạo vét lòng hồ để đảm bảo công trình đi vào hoạt động, phục vụ sản xuất.

UBND tỉnh trả lời: Năm 2021, sau khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng công trình hồ thủy lợi bản Lềm, xã Huy Tân, Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư) đã bàn giao công trình sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước bản Lềm cho Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La quản lý, khai thác. Ngày 6/7/2023, Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La đã kiểm tra thực địa và có công gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phù Yên về nguyên nhân tình trạng do việc thi công đường phía trên hồ khi mưa lũ về làm đất đá bồi lắng lòng hồ với khối lượng rất lớn. Dự kiến kinh phí để nạo vét lòng hồ và làm kênh thoát lũ, bùn, đất khoảng từ 7-10 tỷ đồng. Do nguồn kinh phí bảo trì công trình hàng năm của Công ty còn hạn chế và phải sửa chữa, duy tu hàng trăm công trình, hạng mục khác trên địa bàn toàn tỉnh. Do vậy, Công ty chưa bố trí được nguồn kinh phí để nạo vét, sửa chữa kênh của hồ bản Lềm. Công ty đề nghị UBND huyện Phù Yên xem xét bố trí kinh phí để nạo vét lòng hồ và kênh thoát lũ hồ bản Lềm.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện Phù Yên nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Cử tri xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu kiến nghị sớm khảo sát, đầu tư làm đường nhựa tuyến đường từ trung tâm xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu đến trung tâm xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu.

UBND tỉnh trả lời: Tuyến đường từ xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu đến xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu dài 12 km nối liền 2 huyện Yên Châu và Mộc Châu, được hình thành bởi 2 tuyến đường huyện. Theo quy hoạch điều chỉnh phát triển giao thông vận tải tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 7/8/2017 (đã được đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050), thì 2 tuyến đường huyện nêu trên được quy hoạch thành đường tỉnh 102 (Mường Sang - Chiềng Khừa - Chiềng Tương - Lóng Phiêng). Sở GTVT đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp đường tỉnh 102, đoạn từ trung tâm xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu - xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu. Tuy nhiên, do chưa cân đối được nguồn vốn nên chưa thẩm định được chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Ngọc Thuấn (TH)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới