Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp lần thứ tám, HĐND tỉnh

Ngày 28/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các ban của HĐND tỉnh. 

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp lần thứ tám HĐND tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2024; quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách huyện, thành phố năm 2024; danh mục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; danh mục hủy bỏ thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án tại các nghị quyết của HĐND tỉnh; danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích, điều chỉnh thời gian thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các nghị quyết; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2020-2025 (đợt 10); phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển; quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh…

Các đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ, báo cáo  đánh giá, bổ sung kết quả thực hiện các nghị quyết Nhà nước thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án trên địa bàn; tính pháp lý, đảm bảo chặt chẽ, đúng luật về nội dung của các tờ trình, dự thảo nghị quyết; xem xét, báo cáo bổ sung, thuyết minh, làm rõ tiêu chí, địa điểm khảo sát làm căn cứ điều chỉnh hệ số giá đất năm 2024.

Ban Kinh tế - ngân sách đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, rà soát, bổ sung hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh.

Trung Hiếu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới