Cẩm nang hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin khi tham gia sử dụng, khai thác thông tin trên không gian mạng

Nhằm cung cấp các thông tin, kỹ năng cơ bản khi tham gia không gian mạng để nhận biết, ứng phó và xử lý hiệu quả với tính trạng tin giả, tin sai sự thật, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của người dùng trên không gian mạng, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp một số cẩm nang, hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin khi tham gia sử dụng, khai thác thông tin trên không gian mạng

Giọng nữ

Các cẩm nang bao gồm:

1. Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng (do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn).

2. Cẩm nang Cha mẹ thời đại công nghệ số đồng hành cùng con sử dụng Internet an toàn (do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam phối hợp Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững biên soạn).

3. Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục (do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn).

Chi tiết nội dung tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử
của Sở Thông tin và Truyền thông
https://sotttt.sonla.gov.vn

Các tài liệu trên đều được biên soạn, trình bày ngắn gọn dưới dạng Infographic với hình ảnh minh họa và màu sắc sinh động, bắt mắt để có thể truyền đạt thông tin nhanh và rõ ràng.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới