Bế mạc Lễ hội Hoa Ban thành phố Sơn La năm 2023

Sau 2 ngày diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc, tối ngày 12/3, tại Quảng trường Tây Bắc, Thành phố Sơn La đã tổ chức bế mạc Lễ hội Hoa Ban thành phố Sơn La năm 2023.

Báo Sơn La