Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Ngày 6/3, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Báo Sơn La