Nô nức Ngày hội tòng quân

Hòa chung không khí phấn khởi trong cả nước, sáng nay, ngày 27/2, đồng loạt 12 huyện, thành phố trong tỉnh diễn ra Lễ giao nhận quân. Tỉnh Sơn La có 1.716 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó, 1.250 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 466 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh được tuyển chọn đều có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và có sức khỏe để rèn luyện trong môi trường quân đội.

Báo Sơn La