Kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV

Ngày 15/11, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm. Các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa và điều hành kỳ họp.

Báo Sơn La