Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương

Ngày 27/11, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương.

Báo Sơn La