Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Thanh niên năm 2023

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La, chiều 22/3, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đối thoại giữa thanh niên và Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố.

Báo Sơn La