Hội nghị đánh giá thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 24/5, các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Kết luận số 94-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 335-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo Sơn La