Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 1/12, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Báo Sơn La