Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, nắm tình hình một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn

Ngày 19/2, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, nắm tình hình một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Mai Sơn.

Báo Sơn La