Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm một số HTX nông nghiệp

Ngày 19/2, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, nắm tình hình một số HTX nông nghiệp trên địa bàn Thành phố. Cùng đi có các đồng chí: Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo thành phố.

Báo Sơn La