Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng các cấp

Ngày 29/2, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Báo Sơn La