Điểm 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2023

Năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Báo Sơn La