Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam chào xã giao lãnh đạo tỉnh Sơn La

Ngày 22/2, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski đã chào xã giao lãnh đạo tỉnh Sơn La.

Báo Sơn La