Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền

Ngày 16/4, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Báo Sơn La