Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 22/2, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường và các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Báo Sơn La