Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, thảo luận, quyết định một số nội dung công việc theo thẩm quyền

Ngày 30/11, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định một số nội dung công việc theo thẩm quyền.

Báo Sơn La