Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"

Năm 2022, Ban CHQS huyện Mộc Châu được Bộ CHQS tỉnh chọn xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu”. Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, cùng với nỗ lực quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ đã mang lại kết quả toàn diện, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Báo Sơn La