Vân Hồ phát triển trồng măng tre bát độ

Cây măng tre bát độ những năm gần đây được huyện Vân Hồ tập trung phát triển tại các xã, như: Tân Xuân, Chiềng Xuân, Xuân Nha. Hiện nay nhiều diện tích đã cho thu hoạch, bước đầu mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Báo Sơn La