Thuận Châu vào vụ thu hoạch chè

Thời điểm này, nông dân các xã Phổng Lái, Phổng Lăng, Phổng Lập, Mường É… huyện Thuận Châu tập trung thu hoạch vụ chè thu. Nông dân phấn khởi, vì vụ này chè được mùa, được giá.

Báo Sơn La