Thuận Châu phát triển thương mại, dịch vụ

Nằm trong vùng kinh tế dọc quốc lộ 6, huyện Thuận Châu quan tâm tạo thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, mở rộng kinh doanh, cung cấp dịch vụ theo nhu cầu thị trường. 

Báo Sơn La