Sốp Cộp phát triển cây dược liệu

Những năm gần đây, huyện Sốp Cộp đã trồng thử nghiệm và triển khai các mô hình liên kết trồng cây dược liệu, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Báo Sơn La